კონტაქტი

შპს ტექაგროსერვისი
წყნეთის ქ.
კორპ. 1
თბილისი

Phone: +995 599 57 0468
Fax: +995 32 290 428

E-mail: techagroservice@zetor.ge